ONDERNEMEN IN DE ACHTERHOEK

Als ondernemer zit je goed in de Achterhoek. Want de Achterhoek heeft een gezond ondernemersklimaat en wil ondernemers optimaal faciliteren en inspireren. Samen met andere partijen ondersteunen de samenwerkende gemeenten in de Achterhoek regionale ondernemingen en ondernemers zo effectief mogelijk. Ze helpen ondernemers vooruit die technologisch en/of organisatorisch nieuwe wegen inslaan. Ze stimuleren samenwerking tussen bedrijven en instellingen en zetten netwerkbijeenkomsten op touw.

De toekomst hiervan wordt onder meer bewaakt door een goede en structurele samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt volgens het ‘Achterhoekse model’. Ook wat afzetmarkten en toelevering betreft ziet het plaatje er goed uit. De Achterhoek ligt in het hart van drie stedelijke netwerken: Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Twentestad en de Stedendriehoek. Het Ruhrgebied met 20 miljoen potentiële afnemers ligt op korte afstand en de regio werkt grensoverschrijdend samen met Kreis Borken. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de Achterhoek is een provinciaal en regionaal speerpunt en heeft ook prioriteit op de landelijke politieke agenda.

Regio Achterhoek ondersteunt
Samen met andere partijen ondersteunt de Regio Achterhoek haar regionale ondernemingen en ondernemers zo effectief mogelijk. Afhankelijk van de sector en andere factoren leidt dit tot verschillende maatregelen.
Enkele voorbeelden:

  • We helpen startende ondernemers (en overnemers) vooruit die technologisch en/of organisatorisch nieuwe wegen inslaan.
  • We werken aan versimpelde regelgeving en snellere procedures voor ondernemers die nieuwe plannen willen verwezenlijken.
  • De Regio Achterhoek stimuleert samenwerking tussen bedrijven en instellingen en zet netwerkbijeenkomsten op touw.

En zo zijn er nog veel meer activiteiten waarin de Regio Achterhoek succesvol ondernemen mogelijk maakt.

Innovatief en inspirerend
Als ondernemer in de Achterhoek ben je in goed gezelschap. De regio telt een groot aantal innovatieve bedrijven en internationaal opererende ondernemingen, niet zelden met toonaangevende en leidende posities in hun markt.


LINKS VOOR ONDERNEMERS IN DE ACHTERHOEK »

Hier treft u een aantal links aan van instellingen die actief zijn op ondernemersgebied. »


BIJZONDERE BEDRIJVIGHEID

Natuurlijk kent iedereen de Achterhoek van de rust en ruimte, het prachtige landschap. Maar de Achterhoek barst van de prachitge vooruitstrevende bedrijven in allerhande sectoren. Kijk maar op de kaart en klik naar het bedrijf van jouw interesse ».