Links voor ondernemers in de Achterhoek

Hieronder treft u een aantal links aan van instellingen die actief zijn op ondernemersgebied. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de Regio Achterhoek via info@regio-achterhoek.nl.  

www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek
VNO-NCW Achterhoek streeft ernaar de gezamenlijke belangen van Achterhoekse ondernemers zo goed mogelijk te behartigen.

achterhoek.jongmanagement.nl/home/272/home
Jong Management Achterhoek.
De aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor jonge ondernemers.

www.vndu.nl
VNO-NCW Midden is aangesloten bij het VNDU.
Het VNDU bevordert de grensoverschrijdende economische activiteiten.

www.cvjo.nl
Centrum voor Jong Ondernemerschap.
Het CvJO stimuleert, behoudt en trekt jong ondernemerschap naar de Achterhoek.

www.poa-achterhoek.nl
POA: Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek.
Platform dat zich bezighoudt met en sterk maakt voor het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt.

www.seo-achterhoek.nl
SEO: Sociaal Economisch Overleg Achterhoek.
Strategisch overlegplatform waarbinnen overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken op het terrein van de sociaal-economische ontwikkeling.

www.werkpleinoostachterhoek.nl
Werkplein Oost Achterhoek.
Samenwerking voor werk en inkomen van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, UWV WERKbedrijf en Hameland Arbeidsintegratie.

www.act-nu.nl
Achterhoeks Centrum voor Technologie.
Ondersteunt de Achterhoekse maakindustrie bij alle soorten vragen op technologisch en bedrijfskundig gebied.

www.gelderland.nl/?id=3276
Bedrijventerreinen Achterhoek.
Pagina van de Provincie Gelderland over bedrijventerreinen.

www.rijkswaterstaat.nl/wegen/feiten_en_cijfers/wegenoverzicht/n18/index.aspx
Pagina van Rijkswaterstaat met actuele informatie over N18.

www.sergelderland.nl/
SER Gelderland.
Overleg- en adviesplatform van werkgevers en werknemers in Gelderland.

www.ondernemerskredietdesk.nl
Het digitale meldpunt voor problemen met kredietverlening.

http://www.kvk.nl/ondernemen_in_uw_regio/centraal_gelderland/bedrijfsleven/gemeenten_in_centraal_gelderland/
Kamer van koophandel.