LEREN IN DE ACHTERHOEK

Ga recht op je doel af via de vele scholings- en studiemogelijkheden.

Je stippelt je toekomst uit. Je hebt plannen en ambities. Om die waar te maken heb je kennis en diploma’s nodig en mogelijk ook specifieke werkervaring.

De Achterhoek biedt haar inwoners de scholing om te bereiken wat ze willen. De regio heeft een breed aanbod van onderwijs op allerlei niveaus. Het basisonderwijs is voor alle leerlingen op beperkte afstand bereikbaar, er zijn 22 scholen voor het voortgezet onderwijs te weten 4 praktijkscholen, 9 VMBO scholen en 9 AVO scholen (MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium). Drie hiervan bieden ook een Technasium aan.

Middelbaar Beroeps Onderwijs in de Achterhoek
Voor wat betreft het Middelbaar Beroepsonderwijs zijn er 2 scholen in de Achterhoek; het ROC Graafschap College en het AOC. De Achterhoek begeeft zich in landelijk opzicht kwalitatief in de voorste colonnes. Het Graafschap College is enkele jaren geleden verkozen tot het beste grote ROC van Nederland en zit nog steeds bij de top 5. Bij het AOC is enkele jaren geleden het Groene College gestart. Hier wordt de mogelijkheid geboden om in 9 jaar een HBO Groene opleiding te volgen (3 jaar VMBO, 3 MBO en 3 jaar HBO).

In het verlengde van het MBO worden ook de praktijkgerichte leertrajecten vooruitstrevend opgepakt. Er zijn in de Achterhoek 6 opleidingsbedrijven, waar leerlingen de praktijk van het beroepsonderwijs kunnen leren.  

Hoger Onderwijs in de Achterhoek
In de Achterhoek is één instelling voor Hoger Onderwijs, Hogeschool Iselinge. Daarnaast zijn er nauwe samenwerkingsafspraken met de Hoge School Arnhem-Nijmegen (HAN) en SAXION. Deze 2 scholen zijn vanuit de Achterhoek goed te bereiken met het Openbaar Vervoer.

We kennen in de Achterhoek diverse mogelijkheden om als HBO student interessante stage opdrachten uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jong Ondernemerschap, het WorkInnovate Centre of de zogenaamde Innovatiehubs  waar HBO/WO studenten concrete innovatievraagstukken van Achterhoekse ondernemers oplossen. Daarnaast zijn er meerdere commerciële HBO opleidingen waarvan DOC opleidingen één van de grootste is.

Samenwerkingsverband VO-MBO-HBO
Om de kwaliteit van het onderwijs telkens te verbeteren en om te zorgen voor een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs, zodat meer onderwijsdeelnemers hun beroepsopleiding met een diploma afronden, is in 2000 het samenwerkingsverband Profijt opgericht. Profijt is een samenwerkingsverband voor VO, VSO, Praktijkonderwijs, MBO en HBO is Oost Gelderland.


LINKS

Hier tref je een aantal links aan van en over onderwijsinstellingen in of vlakbij de Achterhoek. »